BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bezorgd om de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten en prospecten, verbindt BALMAISON zich ertoe de bepalingen na te leven van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden, alsook die van de verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt BALMAISON zich ertoe de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens te respecteren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Door gebruik te maken van onze Site, een klantenaccount aan te maken of een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

BALMAISON kan dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra zij zijn bekendgemaakt.

WIE IS DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE?

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden doorgegeven in het kader van het surfen op de site, het aanmaken van een klantenrekening of het plaatsen van een bestelling is :
BALMAISON
6 RUE DE MUSSET
75016 PARIJS
R.C.S PARIJS 834 429 367

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN MET WELKE MIDDELEN?

BALMAISON mag, als verantwoordelijke voor de verwerking, alle of een deel van de volgende gegevens verwerken:
- Naam (en geboortenaam)
- Voornaam
- Geboortedatum
- Telefoon
- Emailadres
- Postadres
- Login en wachtwoord
- Informatie over aankopen en bestellingen en het gebruik van de garantie
- Elektronische identificatiegegevens beschikbaar op of van uw computer (zoals "cookies" of "IP-adressen")
- Gegevens over de activiteiten op de site balmaison.com (soort bezochte pagina's, datum van het bezoek of acties die op de site zijn uitgevoerd, zoals het plaatsen van een artikel in het winkelwagentje)

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om uw verzoeken om informatie en bestellingen te verwerken, om u een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden en om uw toegang tot onze producten en diensten te vereenvoudigen.

BALMAISON kan gegevens verzamelen wanneer:
- je surft op onze website
- u registreert zich op onze website
- u zich op onze website of in de winkel registreert om onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie te ontvangen
- u een bestelling plaatst op onze website of in de winkel of bij onze online verkoopadviseurs
- u meedoet aan een wedstrijd, hetzij op onze website, hetzij op een website van een partner
- u inhoud plaatst op een van onze sociale mediasites of instemt met ons hergebruik van inhoud die u hebt geplaatst

WAAROM DEZE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor BALMAISON om :
- U toe te staan een persoonlijke ruimte op de website Balmaison.com te creëren en te gebruiken
- Uw vragen beantwoorden
- het in aanmerking nemen en uitvoeren van de commerciële relatie: verwerking en opvolging van uw bestelling, uw levering, uw facturatie, de dienst na verkoop en het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes
- Beheer van onbetaalde rekeningen en geschillen
- Fraudebestrijding
- de presentatie van onze site aan te passen aan uw terminal (mobiel, computer of tablet)

Behoudens uw toestemming, stellen deze gegevens ons ook in staat om :
- u al dan niet gerichte commerciële berichten sturen
- Om aanbiedingen/producten te kunnen personaliseren die u zouden kunnen interesseren op basis van uw aankoopgeschiedenis
- uw voorkeurswinkel te bepalen om u op de hoogte te houden van zijn nieuws/evenementen
- Commerciële statistieken kunnen produceren of de prestaties van de ingezette communicatie kunnen meten
- Analyses en marketinginstrumenten kunnen uitvoeren (bv. score, segmentering, enz.),
- Beheer van wedstrijden, enquêtes, enz. waaraan u deelneemt
- Op sociale netwerken geplaatste opmerkingen en inhoud online zetten

ZULT U COMMERCIËLE UITNODIGINGEN ONTVANGEN?

BALMAISON zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens u marketingcommunicatie te sturen. 

Zonder toestemming zal u geen communicatie of verzoek worden toegezonden.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD MET ANDERE BEDRIJVEN?

BALMAISON zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden. Uw persoonlijke gegevens blijven het exclusieve gebruik van BALMAISON.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de onderaannemers van BALMAISON met het oog op
- Uitvoeren van reclamecampagnes (verzenden van campagnes, optimaliseren van mailings, verbeteren van campagnedoelstellingen, enz. )
- Verbetering van de klantenkennis vanuit statistisch en geomarketingoogpunt
- Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren
- de navigatie op de site te verbeteren indien u het gebruik van cookies accepteert
- U uitnodigen op evenementen die BALMAISON organiseert in samenwerking met andere ondernemingen.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

BALMAISON zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van haar prospects en klanten bewaard worden gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de uitgevoerde verwerking of gedurende een periode die wettelijk is vastgelegd.
Cookies worden maximaal dertien (13) maanden bewaard.
Om de gepaste bewaartermijnen te bepalen, maakt BALMAISON een onderscheid tussen prospecten en klanten.
Persoonsgegevens van prospects worden bewaard gedurende drie (3) jaar vanaf het laatste positieve en expliciete contact van de prospect.
De persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het wordt gewist zodra de klant gebruik maakt van zijn recht om te wissen en te vergeten.
Contractuele gegevens worden bewaard en gearchiveerd gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan contractuele verplichtingen (garantie, naleving, enz.) en aan wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en/of gedurende de toepasselijke verjaringstermijnen.
Indien u toestemming hebt gegeven om commerciële prospectie te ontvangen, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich afmeldt of totdat u ons verzoekt deze te wissen.
Individuele personen kunnen ook instructies geven voor het beheer van hun persoonsgegevens en voor het bewaren, verwijderen en openbaar maken ervan na hun overlijden. Bij gebreke van specifieke instructies van de overledene tijdens zijn of haar leven, kunnen de erfgenamen alleen de rechten van doorhaling en weglating uitoefenen.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u :
- Toegang tot al uw gegevens (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen),
- uw gegevens te corrigeren of bij te werken indien ze onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn
- Verzoek om de overdraagbaarheid van uw gegevens,
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens,
- Verzoek om verwijdering van uw gegevens. Dit is geen absoluut recht, aangezien wij om wettelijke, legitieme of contractuele redenen verplicht kunnen zijn uw persoonsgegevens te bewaren,
- een beperking te vragen van de verwerking van uw gegevens door ons.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten zoals hierboven beschreven te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze klantendienst of rechtstreeks in de winkel (met uitzondering van franchisenemers).
Wij kunnen uw identiteit verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.
U krijgt binnen maximaal twee maanden na ontvangst van uw verzoek een bevestiging toegestuurd.

Elke e-mail of elk sms-bericht dat door BALMAISON wordt verstuurd, bevat ook een link om u uit te schrijven.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

BALMAISON neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.

Veiligheid van uw navigatie op onze website

BALMAISON neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van de verzamelde gegevens te verzekeren.

Wij waarborgen de veiligheid van de door u verstrekte gegevens door middel van fysieke, elektronische en administratieve procedures. Op alle webpagina's waar persoonlijke informatie moet worden ingevoerd, gebruiken wij standaard SSL (Secure Sockets Layer) encryptie.

Het aanmaken van een klantenrekening kan alleen gebeuren door het invoeren van een persoonlijke login en wachtwoord. U dient echter het wachtwoord van uw account te beschermen en het aan niemand mee te delen. Gelieve te noteren dat BALMAISON u nooit via e-mail zal vragen om uw login, uw paswoord of uw bankgegevens.

Beveiliging van online betalingen

BALMAISON verzekert de veiligheid van online betalingen. Voor meer details, zie de pagina "Betaalmethoden".